Prihlásenie do obchodu

Hľadať tovar

Reklamácia

Ako postupovať pri reklamácii či vrátenie produktu?

Reklamácia sa riadi Reklamačným rádom a Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Prosím vyplňte a vytlačte protokol k reklamácii tovaru / Oznámenie o odstúpení od zmluvy.
Následne produkt s nákupným dokladom aj vyplneným protokolom doručte na adresu:
AVACOM s.r.o. - Reklamácia
Ocelářská 659/5
190 00 Praha 9

Pri objednávke prepravy zadajte prosím telefónne číslo +420 774 106 590 a e-mail reklamace@avacom.cz, aby sme mohli vašu zásielku pri ceste k nám sledovať.

Ak budete produkt posielať prepravnou spoločnosťou, nezabudnite produkt vhodne zabaliť, aby počas transportu nedošlo k následnému poškodeniu.

V prípade vrátenia produktu a odstúpenie od zmluvy v lehote štrnástich dní zabaľte prosím nepoškodený výrobok v pôvodnom maloobchodnom obale do vhodnej krabičky či iného obalu tak, aby nebol poškodený ani produkt ani maloobchodné obal.