Prihlásenie do obchodu

Hľadať tovar

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zde uvádíme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

 1. Správce osobních údajů - AVACOM s.r.o., Hrdlívská 238, 273 05 Smečno, IČ 25632400, Spisová značka C 56471 vedená u Městského soudu v Praze

 2. Zpracováváme následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa sídla/bydliště
  • doručovací adresa
  • IP adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • DIČ
  • historie obchodní komunikace

 3. Účel zpracování výše uvedených osobních údajů:
  • naplnění smlouvy vzniklé objednávkou
  • řešení reklamací, poptávek, servisních úkonů
  • evidence splnění této informační povinnosti, případně udělení souhlasu
  • plná funkčnost Vašeho zákaznického účtu v případě vytvořené registrace v našem e-shopu

 4. Souhlas se zpracováním, který není podmíněn jiným oprávněným zájmem, můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na gdpr@avacom.cz, nebo dopisu na adresu společnosti AVACOM s.r.o., Ocelářská 659/5, Praha 9 - Libeň, 190 00.

 5. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout provozovatelům hostingových serverů, zbožových serverů, přepravcům. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

 6. V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

 7. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požadovat po nás omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
  • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
  Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na gdpr@avacom.cz